O advokátní kanceláři

Výkonu advokacie se věnuji od roku 1992 s původním zaměřením na trestní a obchodní právo a při postupném získávání zkušeností a změnami v právním řádu aktuálně se zaměřením zejména na občanské a trestní právo.

Výkonu advokacie se věnuji od roku 1992 s původním zaměřením na trestní a obchodní právo a při postupném získávání zkušeností a změnami v právním řádu aktuálně se zaměřením zejména na občanské a trestní právo, byť spektrum poskytovaných právních služeb je poměrně široké a patří zde tedy i dlouhodobě poskytované právní služby regionálně zavedeným právnickým osobám s působností po celé ČR. Více k profesním údajům naleznete na www.cak.cz ve vyhledávači advokátů a v odkazu SLUŽBY.

Profese advokáta mě hodně naplňuje a pohlcuje tak poměrně mnoho mého času.

Klient je pro mě vždy osobou hledající zejména řešení svého problému odborníkem a proto se snažím k němu přistupovat vstřícně, otevřeně, čestně a ve smyslu stavovských předpisů, být mu zdatným průvodcem, poradcem, zástupcem a ochráncem jeho oprávněných zájmů.

Ve vztahu advokát a klient hraje u obou nemalou roli kognitivní psychologie jako poznání vnitřního obrazu chování tj. situací, událostí, psychických procesů, myšlení člověka a problémů, s nimiž se setkáváme, za účelem lepší orientace a možnosti učinit smysluplné rozhodnutí s předstihem.

Zcela zásadní je proto pro mě vzájemná důvěra jako základní předpoklad vedoucí k úspěchu v řešení problému.