MOJE MOTTO:
"BUDU USILOVAT O OCHRANU A ZAJIŠTĚNÍ VAŠICH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ."

Vítejte na webových stránkách JUDr. Jiřího Půčka, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů České advokátní komory s osvědčením k oprávnění k výkonu advokacie pod číslem 2518.

Tato veřejně přístupná internetová prezentace si neklade za cíl zviditelnit konkrétní výkon advokacie, nýbrž přispět ke zlepšení orientace klientů při vyhledávání poptávané právní služby a současně také přispívající k seznámení se klientů s určitými vstupními informacemi.

Právo je multidimenzionální fenomén. Žijeme v právním státě, a tedy máme v něm právní řád, který bychom měli respektovat jako uspořádaný soubor právních norem a systém právní kultury. Celý právní řád se skládá především ze všech platných právních norem. V soukromém právu jsou nejdůležitějšími právními odvětvími je to zejména občanské právo, ale např. také pracovní právo. V oblasti veřejného práva pak jde zejména o ústavní právo, trestní právo, správní právo atd.

Ať již tedy chceme či nikoliv, provází nás právo celým našim životem, aniž to mnohdy zcela vnímáme. Každý z nás má tak určité právní vědomí, jakési všeobecné znalosti o právu. Avšak naše představa o tom, co je po právu, může se tu více, tu méně lišit od platného práva a spíše jsme schopni si vytvářet ideu o spravedlnosti.

Ano, v řadě běžných a každodenních situacích výklad práva zvládneme, ať již proto, že víme, že je to tak správné nebo prostě proto, že to z praktických zkušeností již víme, co je po právu a co ne. Ve složitějších případech lze však doporučit kvalifikovaný výklad práva, neboť ze samotného znění právních předpisů nemusí být prostý výklad tím správným a dokonce nemusí být ani správně aplikovaná právní norma.

Kdo je to tedy advokát? Je to podnikatel vykonávající svobodné právnické povolání, při kterém poskytuje právní služby s jeho nezávislostí na státu či jiných subjektech, vázán pokyny klienta, které nejsou v rozporu s právem či stavovskými předpisy.

Oblasti práva, která praktikuji

Trestní právo
Občanské právo
Obchodní korporace
Pracovní právo
Směnečné právo
Exekuce a insolvence
Řízení před soudy
Uplatňování pohledávek

Více informací naleznete také na stránce Nabídka služeb .

Požádat o konzultaci

Vyplňte následující formulář a domluvte si zdarma úvodní konzultaci.

Antispam